Antoine de Saint-Exupéry

„Stáváš se vždy zodpovědným za co, cos k sobě připoutal.“